Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, hogy vásárlás előtt figyelmesen olvasd végig a feltételeket, és csak akkor vedd igénybe a szolgáltatásaimat, ha annak minden pontja elfogadható a számodra is!

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) vonatkoznak a Joeymano Baby Tools – Szász-Fazekas Nikolett egyéni vállalkozó (a továbbiakban: jogtulajdonos vagy szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általa teljesített szolgáltatásokra, valamint minden, a szolgáltató által a www.joeymano.hu honlapról jelentkező megrendelővel kötött szerződésre, igényekre, vitákra.

II. A TERMÉKEK MEGRENDELÉSE, KÉSZÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK

Rendelés leadása

A termékeim kizárólag a jelen oldalon található webáruházon keresztül rendelhetőek meg. A vásárlást követően a rendelést a rendszer automatikusan e-mailben visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető csak kézbesítettnek, ha az hozzáférhetővé válik a címzettnek. Mindazonáltal kizárjuk a felelősségünket azért, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben Hozzád, mert rossz, hibás e-mail címet adtál meg vagy az e-mail fiókod tárhelye túltelített és további üzenet fogadására ezért nem alkalmas.

Fenntartom magamnak a jogot, hogy egyes rendeléseket indokolás nélkül elutasítsak.

Készítési határidő:

A megrendelésre készülő termékek esetén a várható elkészítési időt a termékleírás tartalmazza. Az aktuális rendelési határidőket a termékleírás tartalmazza. Fenntartom a jogot, hogy a választható határidőket egyoldalúan módosítsam. A vállalt határidő a termék elkészítésére vonatkozik, amikortól a rendelés a szolgáltató telephelyén rendelkezésre áll vagy postázásra kerül. A határidőbe a szállítás vagy személyes átvétel lebonyolítási ideje nem tartozik bele.

Fizetés:

Postai szállítás esetén:

  • Banki átutalás – A rendelés visszaigazolása tartalmazza a banki átutaláshoz szükséges adatokat.
  • Online bankkártyás fizetés –  Webáruházunk részére a kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a Barion fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:

  • MasterCard
  • Maestro
  • Visa
  • Visa Electron
  • American Express

Az egyedi termék rendelés szerinti elkészítése és a kész termékek postázása az összeg beérkezését követően történik. Amennyiben a díjbekérőn megjelölt határidőben nem történik meg a fizetés, úgy az V. fejezetben foglaltak szerint járok el. A fizetés beérkezését követően elektronikus számlát küldök, melyet e-mailben juttatok el a megrendeléskor megadott e-mail címre.

Személyes átvételnél

Személyes átvételnél kizárólag készpénzfizetés lehetséges.

Szállítás:

Személyes átvétel esetén a megadott e-mailen jelzem, hogy rendelésed elkészült és átvehető. Az átvétel helye és időpontja rugalmasan egyeztethető.

A szállítás (Magyar Posta, Csomagpont Logisztika Kft. fuvarszervező, GLS futárszolgálat, illetve csomagautomata) átfutási ideje már nem tartozik a vállalt határidőbe, de igyekszem a leggyorsabb kézbesítési módot választani. A Magyar Posta 1-3 napon belül kézbesít, a GLS futár általában 1 napon belül kiszállítja a küldeményt, a Foxpost automatába 1-3 napon belül érkezik meg a csomag. Házhozszállítás esetén kérlek, olyan címet adj meg, amelynél Te vagy a képviseletedre jogosult személy jelen lesz, amikor érkezik a kézbesítő.

A terméket karton dobozban, vagy futártasakba csomagolva adom fel kézbesítésre. A futárszolgálat rendszere egy rövid e-mailt és/vagy SMS-t küld, amikor a csomagot a futárnak átadtam.

A szállítást végző partnereim:

Magyar Posta Zrt

Székhely: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Csomagpont Logisztika Kft.

Székhely: 1067 Budapest, Szondi utca 15. pince szint

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.
info@gls-hungary.com

FoxPost Zrt

székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

cégjegyzékszám: 10-10-020309

Továbbított adatok köre: megrendelő neve, email címe, telefonszáma, lakcíme/székhelye, szállítási cím

Árak

A termékek árát mindig a honlapon található aktuális árlista tartalmazza. Fenntartom a jogot az árlista egyoldalú módosítására azzal, hogy az adott áron már megrendelt és visszaigazolt termék ára a kiszállításig nem emelhető. A webáruházban nem szereplő egyedi kérés alapján készített termékekre egyedi árajánlatot küldök. Az adott árajánlat 10 napig érvényes. A webáruházban szereplő, de kisebb módosításokkal igényelt termékekre a termék alapárának 10%-át számítom fel többletköltségként.

A termékek ára nem tartalmazza a szállítás díját. A szállítási díjon felül külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Használhatom-e a termékről készült képet?

Mivel már a megrendelt terméknek te vagy a tulajdonosa, ezért saját felhasználásra, a szerzői jogi törvény keretei között, a gyártó feltüntetése mellett használhatod. Az engedélyem nélkül azonban a képet nem használhatod különösen i) üzleti célú weboldalon, ii) nem saját tulajdonú, magáncélú Facebook-profilon, illetve iii) bármilyen üzletszerű tevékenység népszerűsítésére; (iv) a vállalkozás részére tervezett egyedi grafikai mintákat nem többszörözheted, nem terjesztheted. Egyebekben pedig minden egyéb szerzői jog körébe eső felhasználáshoz a szerző kifejezett írásbeli hozzájárulására van szükség.

III. ELÁLLÁSI JOG

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében megrendelő a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Nem illeti meg azonban elállási jog a megrendelőt olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a megrendelő személyére szabtak (mint például a névre szóló, egyedileg hímzett termékek)!

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a megrendelő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A termék visszaküldésének költségét a megrendelőnek kell viselnie. Az elállási jog gyakorlása esetén a megrendelőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a megrendelő részére, beleértve a termék megrendelésével együtt fizetett szállítási díjat is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, mely nem járhat megrendelőre nézve többletköltséggel.

Megrendelő köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később az eredetivel megegyezően gondos csomagolásban visszaküldeni vagy szolgáltató címén személyesen leadni.  A visszatérítést szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg sértetlenül vissza nem kapta a terméket.

IV. SZAVATOSSÁG

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhetsz a kellékszavatossági jogoddal?

A szolgáltató hibás teljesítése esetén élhetsz kellékszavatossági igénnyel a Ptk. rendelkezései szerint.

Milyen jogok illetik meg a megrendelőt a kellékszavatossági igénye alapján?

Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Megrendelő kellékszavatossági igényét és kivel szemben? 

Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legfeljebb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmedet, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaidat már nem érvényesítheti. A szolgáltatóval szemben érvényesítheted kellékszavatossági igényedet.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a honlapot üzemeltető szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már megrendelő köteles bizonyítani, hogy a megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Megrendelő a termékszavatossági jogával és milyen jogok illetik meg? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén megrendelő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal (tehát a “nem ilyenre gondoltam” nem ez az eset).

Milyen határidőben és kivel szemben érvényesítheted termékszavatossági igényedet? 

Termékszavatossági igényedet a gyártóval szemben a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheted. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatosság esetén a termék hibáját a megrendelő köteles bizonyítani.

Lehet-e mentesülni termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesülhet a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Felhívjuk a figyelmedet azonban arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesíteni lehet.

Eljárás szavatossági igény esetén

Szavatossági igény érvényesítése esetén a megrendelő kötelessége és felelőssége a szerződés megkötésének bizonyítása, amelyet számlával tudsz igazolni.

Amennyiben a szavatossági igényed teljesíthetőségéről a bejelentéssel egyidejűleg nem áll módomban nyilatkozni, úgy legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatlak Téged álláspontomról vagy a szavatossági igény elutasítása esetén annak indokáról és arról, hogy békéltető testülethez fordulhatsz, amennyiben nem értesz vele egyet.

Kijavítás vagy kicserélés esetén igyekszem azt legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül elvégezni és teljesíteni.

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK, KÉSEDELEM KÖVETKEZMÉNYE, VITARENDEZÉS

A rendelés beérkezésével, illetőleg a díjbekérő átvételével a megrendelőnek (vásárlónak) fizetési kötelezettsége keletkezik. A rendelés visszaigazolásával együtt vagy a munka megkezdése előtt megküldött díjbekérő tartalmazza a fizetési kötelezettség teljesítésének módját és határidejét, amit a rendelési űrlapon megadott e-mail címre küldünk. A fizetés postai úton történő teljesítéskor kizárólag előre és banki átutalással lehet teljesíteni. Személyes átvétel esetén készpénzfizetéssel is történhet a vételár kiegyenlítése.

Csak határidőben és előre fizető megrendelőknek készítem el az egyedi megrendelését. Amennyiben a díjbekérőben található határidőn belül nem érkezik meg a vételár, rendelésed teljesítését felfüggesztem, és felszólítást küldök. Amennyiben a felszólítás ellenére az abban foglalt határidőben sem történik meg a fizetési teljesítés, azt – minden további figyelmeztetés nélkül – úgy tekintem, hogy elálltál a megrendelésedtől és a rendelés teljesítésére fentartott időben más vevő kérését teljesítem. Ilyen esetben az utólagos pénzügyi rendezéskor a rendelést újra be kell ütemeznem és az eredeti vállalási határidő ennek megfelelően módosul.

VI. ADATVÉDELEM, TÁJÉKOZTATÁS

A honlap látogatója, mint megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a megrendelő által megadott és a felek közötti eljárás (adásvétel, megrendelés, szolgáltatás igénybevétele stb.) során rögzített vevői adatokat nyilvántartsa. Tájékoztatjuk a T. Honlap látogatót, hogy vevőinkről az adatok kezelése és gyűjtése nem engedélyköteles tevékenység. A honlapunkon érdeklődők pedig adataikat megadhatják részünkre önkéntes adatszolgáltatás útján. Az ilyen adatokat a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság engedélye alapján csak célhoz kötötten és csak meghatározott ideig (leiratkozásig) kezeljük.

Az adatkezelésre és az egyéb szerzői jogi szabályainkra a külön Jogi nyilatkozat irányadó, melyet honlapunkon találsz.

Megrendelő tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a honlapon történő böngészéssel megszerzett információkat csak magáncélra használja. Megrendelő, mint honlaplátogató elismeri, és nem vitatja, hogy a honlap tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi. A honlap üzemeltetője nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles és a szolgáltató és/vagy jogosult előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Amennyiben a honlap vagy a hírlevelek tartalmát a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 100.000 Ft összegű kötbért számlázunk naponta. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat. Bővebben a Jogi nyilatkozatban olvashatsz erről.

A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek nem adjuk át, kivéve a megrendelő érdekében felmerülő szükséges eseteket, így pl.: postai úton történő szállításkor, szállítási cím átadása a kiszállító cégnek vagy kivételesen a vonatkozó törvényi kötelező előírások szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése esetén. Az önkéntes feliratkozás bármikor megszűntethető az elektronikus levelekben lévő leiratkozási linken. Kijelentjük, hogy mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásait maradéktalanul betartva fogjuk a T. Honlaplátogató adatait kezelni és nyilvántartani. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatkezelés érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az on-line módon gyűjtött információt így védve a böngésző megrendelő adatait.

Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani.

VII. A HONLAP TULAJDONOSÁNAK TECHNIKAI JOGAI

Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. Felhívjuk a T. Honlaplátogató böngésző figyelmét arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a szolgáltató. A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

VIII. A HONLAP ÜZEMELTETŐJÉNEK, MINT JOGTULAJDONOSNAK, MINT SZERZŐNEK ÉS SZOLGÁLTATÓNAK AZ ADATAI:

Név: Szász-Fazekas Nikolett egyéni vállalkozó

Székhelye: 8600 Siófok, Határ u. 49.

Adószáma: 56634202-1-34

Nyilvántartási száma: 55301882

Ügyfélszolgálat, kapcsolatfelvétel, igénybejelentés, reklamáció: info kukac joeymano pont hu

IX. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

A jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

X. PANASZKEZELÉS

Amennyiben bárminemű panaszod felmerülne, úgy azt a VIII. fejezetben megjelölt e-mail címre vagy postai címre tudod megküldeni.

A panaszbejelentésedet 48 órán belül kivizsgáljuk és megválaszoljuk, amelyről írásbeli tájékoztatást küldünk. A tájékoztatást 3 évig megőrizzük.